Zarząd Decora zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na jedną akcję, czyli łącznie około 10,55 mln zł. Pozostała część ubiegłorocznego zysku w kwocie 11,07 mln zł miałaby trafić na kapitał zapasowy spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Decora, taka wysokość dywidendy przełożyłaby się na stopę dywidendy w wysokości ok. 6,9%.

Więcej szczegółów na temat dywidendy w DCR (DECORA) znajduje się na profilu dywidendowym spółki.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły