HEL (HELIO) poinformowała, że w trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020 (czyli styczeń – marzec 2020) spodziewa się blisko 50-procentowego wzrostu przychodów ze sprzedaży względem analogicznego okresu roku ubiegłego.

„Emitent odnotowuje wzrost przychodów ze sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji, w tym w szczególności znacząco zwiększył swój eksport, który w przedmiotowym kwartale stanowił ok. 10% jego przychodów ze sprzedaży, względem ok. 1% w okresie porównywalnym” – czytamy w komunikacie

Zaznaczono jednak, że mimo dynamicznego wzrostu sprzedaży, nie można na ten moment antycypować istotnych zmian na poziomie zysku netto ze względu na przewidywany wstępnie spadek rentowności operacyjnej spółki.