• TPE (TAURONPE) odnotował w 2019 r. EBITDA na poziomie 3,6 mld zł, a przychody ze sprzedaży i rekompensaty spółki wzrosły o 13% r/r do 20,5 mld zł. >>>
 • PKN (PKNORLEN) zrealizował główną część inwestycji budowy instalacji Polietylenu 3 (PE3) w czeskim zakładzie Grupy ORLEN w Litvínovie. >>>
 • CCC zakończyła pierwszy kwartał przychodami na poziomie 944 mln zł, czyli niższymi o 9% niż rok wcześniej. >>>
 • Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 26,0 mld zł w marcu 2020 r., czyli o 59,5% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. >>>
 • Zarząd KRU (KRUK) podjął uchwałę o przeprowadzeniu skupu części zdematerializowanych obligacji własnych. >>>
 • 1AT (ATAL) w pierwszym kwartale 2020 roku zakontraktował 762 lokale wobec 707 lokali przed rokiem. >>>
 • Na koniec marca 2020 r. sieć DNP (DINOPL) liczyła 1257 sklepów (sklepy otwarte i oczekujące na otwarcie). >>>
 • W 2019 r. BFT (BENEFIT) odnotował wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 105,33 mln zł w porównaniu do 114,65 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Przychody ORB (ORBIS) w pierwszym kwartale 2020 r. według pierwszych szacunków wyniosły 208 mln zł, o -22% r/r. >>>
 • W 2019 r. MFO odnotowała wynik netto na poziomie 25,41 mln zł w porównaniu do 27,9 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Wśród pracowników STF (STALPROFI) potwierdzone zostały dwa przypadki zakażenia COVID-19. Praca składu została zawieszona do odwołania. >>>
 • OPL (ORANGEPL) ocenia, że obecnie mało prawdopodobny jest oczekiwany wcześniej wzrost przychodów w roku 2020. Zarząd nie widzi jednak podstaw do zmiany prognozy wzrostu wskaźnika EBITDAaL. >>>
 • DCR (DECORA) szacuje, że skonsolidowane przychody w kwietniu 2020 r. mogą być niższe o 25%-50% od średniomiesięcznej sprzedaży w I kwartale. >>>
 • Zarząd MAK (MAKARONPL) zarekomenduje WZA wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję. >>>
 • Zarząd FTE (FORTE) podjął decyzję o przestoju ekonomicznym spółki w miesiącu kwietniu 2020 r. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w marcu 2020 r. równe około 42,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym miesiącu 2019 r. o około 42,4%. >>>