Zarząd APE (APSENERGY) rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,41 mln zł z wynoszącego 3,36 mln zł jednostkowego zysku netto za 2019 r. W przeliczeniu na akcję oznacza to wypłatę w kwocie 0,05 zł na akcję. Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji APS Energia, stopa dywidendy wyniosłaby ok. 3,1%.

"W związku z obecną sytuacją finansową Spółki umożliwiającą realizowanie planów inwestycyjnych i rozwojowych przyjętych na rok 2020 w ramach obowiązującej Strategii, a także przy uwzględnieniu zabezpieczania Spółki przed ekonomicznymi skutkami epidemii, zdaniem Zarządu przeznaczenie 13,2 % skonsolidowanego zysku netto Grupy na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych Spółki" - czytamy w komunikacie

Proponowany dzień dywidendy to 15 maja, natomiast dniem wypłaty miałby być 25 maja 2020 r.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 0,09 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły