• Przychody ARH (ARCHICOM) wzrosły w 2019 r. o 4,9 % r/r, marża brutto ze sprzedaży wyniosła 30,5%, a zysk netto 97,8 mln zł (+74,6% r/). >>>
 • Przychody ze sprzedaży ERB (ERBUD) w 2019 r. wyniosły 2,31 mld zł. Zysk EBIT wyniósł 58,4 mln zł, a zysk netto 35 mln zł. >>>
 • BLO (BLOOBER) podpisał z globalnym wydawcą umowę na produkcję gry na bazie posiadanego przez zleceniodawcę IP. >>>
 • ARG (ARTGAMES) rozpoczyna wydawanie własnych gier dedykowanych Nintendo Switch. >>>
 • MDA (MEDAPP) rozpoczyna prace związane z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW. >>>
 • Skonsolidowane przychody INP (INPRO) osiągnęły w 2019 r. wartość 270,5 mln zł, co stanowi o 4% więcej r/r. Zysk netto za 2019 rok wzrósł o 7% i wyniósł 43,5 mln zł. >>>
 • LSREF III GTC INVESTMENTS B.V. zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym GTC Dutch Holdings B.V., głównego akcjonariusza GTC. >>>
 • W 2019 r. APR (AUTOPARTN) odnotował wynik netto na poziomie 58,71 mln zł w porównaniu do 58,64 mln zł osiągniętych rok wcześniej. >>>
 • Dom Maklerski INC pełnił funkcję doradcy finansowego dla inwestorów obejmujących udziały w spółce 36minut.pl. >>>
 • Zarząd WAX (WADEX) rekomenduje niewypłacanie dywidendy w 2020 r. i zawnioskował o przeznaczenie ubiegłorocznego zysku w całości na kapitał zapasowy. >>>
 • Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez OPN (OPONEO.PL) w marcu 2020 roku była równa 68 981 tys. zł. >>>
 • Zarząd APE (APSENERGY) rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 1,41 mln zł z wynoszącego 3,36 mln zł jednostkowego zysku netto za 2019 r. >>>
 • ETX (EUROTAX) podał, że w marcu nastąpił 50% spadek ilości pozyskanych umów przez kanał B2B. >>>
 • Spółki Grupy CIE (CIECH) podpisały umowy na faktoring odwrotny z łącznym limitem w wysokości 150 mln zł. >>>
 • Zarząd BAH (BAHOLDING) poinformował, że w I kwartale 2020 r. liczba sprzedanych przez spółkę samochodów była równa 815 szt. (-26,5% r/r). >>>