Według zaprezentowanych wstępnych danych ULM (ULMA) podczas trzech pierwszych miesięcy 2020 r. wypracowała skonsolidowane przychody w wysokości 48 537 tys. zł wobec 51 567 tys. zł odnotowanych w I kwartale 2019 r.

Segment obsługa budów odpowiadał za 37 512 tys. zł sprzedaży w kwartale, natomiast sprzedaż materiałów budowlanych za 11 025 tys. zł. To odpowiednio o -9,4% i +8,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

"Na uwagę zasługuje fakt, że skutki pandemii będą w pełni widoczne dopiero w kolejnych okresach sprawozdawczych, w rezultacie czego Zarząd Emitenta spodziewa się dalszego pogorszenia koniunktury gospodarczej w poszczególnych krajach obecności Grupy Kapitałowej, a co za tym idzie osiąganych przez nią skonsolidowanych przychodów. Należy tutaj wskazać, że przy obecnym stadium rozwoju pandemii Zarząd Emitenta nie jest w stanie precyzyjnie oszacować skutków jej negatywnego oddziaływania na koniunkturę rynku budowlanego. Jednakże w możliwym pesymistycznym scenariuszu Zarząd szacuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej w II kwartale 2020 roku mogą w dalszym ciągu wskazywać negatywną dynamikę, co w rezultacie przyczyniłoby się do sytuacji, w której łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2020 roku byłyby niższe o 20% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie