Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Zarząd Pekao proponuje, aby 25% zysku za 2019 r. przeznaczyć na kapitał rezerwowy, a pozostałą część zostawić niepodzieloną

Udostępnij

Zarząd PEO (PEKAO) rekomenduje aby 562 409 000,69 zł, czyli ok. 25% wypracowanego w ubiegłym roku zysku netto przeznaczyć na kapitał zapasowy, a pozostałą kwotę 1 685 057 618,28 zł pozostawić niepodzieloną. Tym samym, akcjonariusze spółki po raz pierwszy od 2010 r. prawdopodobnie nie otrzymają dywidendy.

"Uzasadnieniem powyższego sposobu podziału zysku oraz pozostawienia niepodzielonej części zysku jest obecna sytuacja w Polsce związana ze stanem epidemii koronawirusa ogłoszonym w dniu 20 marca 2020 roku, możliwymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu, jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Zarząd Banku uwzględnił również stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") wyrażone w piśmie z dnia 26 marca 2020 roku, zgodnie z którym KNF oczekuje zatrzymania przez banki całości wypracowanego w poprzednich latach zysku. Powodem pozostawienia niepodzielonej części zysku netto jest możliwość jego potencjalnego wykorzystania dla celów realizowania wypłat dywidendy w następnych latach, z zastrzeżeniem uzyskania ewentualnej wymaganej zgody regulacyjnej na taką wypłatę" - czytamy w komunikacie

W ubiegłym roku do akcjonariuszy spółki trafiła dywidenda równa 6,6 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+