WIK (WIKANA) poinformowała, że obserwuje w II kwartale 2020 r. zmniejszenie zainteresowania ofertą spółek z grupy. Jak podano, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, spadła liczba zawieranych umów, zarówno deweloperskich i przedwstępnych, jak i przenoszących własność.

"Emitent ocenia, że konsekwencje sytuacji spowodowanej przez koronawirusa COVID-19, takie jak zmniejszony popyt na mieszkania, w związku z niepewnością odnośnie przyszłej sytuacji finansowej potencjalnych klientów, jak również zwiększona obawa o zaostrzenie przez banki warunków przyznawania kredytów hipotecznych, mogą mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży mieszkań przez spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta nie tylko w II kwartale 2020 r., ale nawet całego 2020 roku" - czytamy w komunikacie