• W okresie styczeń-marzec 2020 r. TRN (TRANSPOL) wypracował 58,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (+5 proc. r/r), podwyższając wynik EBITDA do 7,9 mln zł (+6 proc. r/r) przy stracie netto (-0,9 mln zł). >>>
  • Skonsolidowane przychody Grupy CIE (CIECH) za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosły 854,4 mln zł wobec 953 mln zł w tym samym okresie minionego roku. Zysk netto był równy 39,4 mln zł wobec 61,4 mln zł rok wcześniej. >>>
  • ECH (ECHO) wypracowała w I kwartale ponad 40 mln zł zysku netto. Spółka sprzedała w tym okresie 399 mieszkań, wobec 352 w analogicznym okresie 2019 r. >>>
  • Grupa ARH (ARCHICOM) sfinalizowała umowę sprzedaży biurowca City One, pierwszego z dwóch budynków kompleksu City Forum. >>>
  • Projekt uchwał na najbliższe ZWZA APN (APLISENS) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących maksymalnie 20 % kapitału zakładowego spółki. >>>
  • PKO (PKOBP) w I kwartale 2020 roku wypracował 503 mln zł zysku netto, o 41,6 proc. mniej niż przed rokiem. >>>
  • Grupa XTP (XTPL) w I kwartale 2020 roku odnotowała 932 tys. zł skonsolidowanych przychodów i 3,45 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 3,34 mln zł w I kwartale 2019 roku. >>>
  • HLD (HOLLYWOOD) ocenia, że realny spadek wolumenu prania należy oceniać na 90-95%. >>>
  • BNP (BNPPPL) podpisał umowy kredytowe ze spółkami zależnymi niezależnego producenta energii elektrycznej, firmy Qair Polska oraz jej partnerów. >>>
  • RPP podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Poziom stopy referencyjnej obniżono o 0,40 pkt proc. do 0,10%. >>>
  • Zarząd PGE podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2019. >>>