Wschodząca gwiazda

Zysk netto TEN (TSGAMES) wzrósł w I kwartale 2020 r. o +241% r/r, a niedługo potem wystrzeliły także ustalane przez analityków cen docelowe dla akcji spółki. Absolutnymi rekordzistami pod tym względem okazali się specjaliści BOŚ DM wyceniający akcje TEN na 703 zł (druga najwyższa wycena to 592 zł), czyli o ponad 40% powyżej aktualnego poziomu notowań.

Analitycy oceniają, że pod wpływem zaskakująco wysokich wydatków marketingowych, sprzedaż Fishing Clash będzie rosła również w kolejnych miesiącach, a spółka zamknie rok z przychodami na poziomie 649,8 mln zł, czyli niemal trzykrotnie wyższymi niż w 2019 r.

Jeszcze lepszy ma być 2021 r. dzięki m.in. uzyskaniu certyfikacji dla flagowego tytułu w Chinach (oczekują, że pierwsze przychody pojawią się wrześniu 2020). W efekcie spółka ma w przyszłym roku przekroczyć poziom 300 mln zł zysku netto .

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Solidną stopę zwrotu na poziomie 27% może w ocenie analityków Erste Securities przynieść inwestycja w akcje NWG (NEWAG). Eksperci wprawdzie obniżyli swoje zalecenie do „akumuluj”, jednak w dalszym ciągu prognozują, że bieżący rok będzie dla spółki rekordowy.

„Nasze pozytywne nastawienie do spółki pozostaje niezmienione, mimo że pandemia covid19 może odcisnąć swoje piętno na spółce w długim terminie. Newag wygrał pierwszy kontrakt na pociągi hybrydowe i co ważniejsze żadna inna spółka nie zdecydowała się brać udział w tego rodzaju przetargach w Polsce. Ponadto producent z Nowego Sącza wygrał tyle kontraktów w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, że prawie wypełnił naszą prognozę przychodów na 2021” – czytamy w rekomendacji

Ta prognoza to sprzedaż na poziomie 1259,3 mln zł w 2021 r. i 1249,5 mln zł w bieżącym. Zaznaczono jednak, że spowolnienie może nadejść później, w latach 2022-2024 r.  

Nieco mniej, bo 23% biorąc pod uwagę aktualną wycenę, może przynieść inwestycja w akcje AMB (AMBRA). Podobnie jak w przypadku Newagu, specjaliści ścieli swoje zalecenie w związku z m.in. wpływ epidemii (załamanie sprzedaży w kanale HoReCa i własnych sklepach), który oceniono na wyraźny, ale nie dramatyczny.

Mimo nieco gorszej sytuacji, analitycy nie oczekują, że Ambra dołączy do szerokiego grona spółek, które w tym roku zrezygnują z dywidendy. Zespół DM Millennium ocenia, że spółkę stać na wypłatę akcjonariuszom 0,7 zł na akcję, jednak ostrożniej należy założyć ok. 0,5-0,6 zł. Biorąc pod uwagę historię, rekomendację zarządu w tej kwestii powinniśmy poznać we wrześniu.

W maju analitycy nie ograniczali się jednak wyłącznie do GPW, a zdaniem East Value Research również na NewConnect można znaleźć okazję inwestycyjne. Oceniają, że jedną z nich jest AUX (AUXILIA). W ostatniej aktualizacji rekomendacji podnieśli swoją cenę docelową dla akcji spółki do 6,1 zł z 5 zł wcześniej.

"Wraz z likwidacją ograniczeń związanych z pandemią rozwój biznesu AUX powinien jednak znowu przyspieszyć. Mimo znacznego spadku wolumenu pozyskanych roszczeń r/r w okresie styczeńkwiecień 2020 podwyższamy nasze prognozy na 2020 r. ze względu na bardzo dobre wyniki w I kw. Skutkuje to wyższą 12-miesieczną ceną docelową dla akcji AUX na poziomie PLN 6,10 (PLN 5 poprzednio). Nasze prognozy implikują C/Z 2020E i 2021E na poziomie 5,3x i 4,5x" - napisano w rekomendacji.

 

Znak zapytania

Spółki z branży gier wideo pozostają popularne wśród inwestorów i analityków. Tak było przynajmniej w maju, a TEN (TSGAMES) i CDR (CDPROJEKT) udało się zgromadzić największą liczbę opublikowanych rekomendacji. O ile jednak wspomniana już w sekcji powyżej Ten Square Games zgromadziła raczej zalecenia spod szyldu „kupuj”, będące niejako pokłosiem rekordowych wyników I kwartału (przygotowaliśmy transkrypcję konferencji wynikowej), tak w przypadku CD Projekt nieustanna walka pt. „czy już jest za drogo” trwa w najlepsze.

Tak było również w ubiegły miesiącu, kiedy poprzeczkę rekordowych wycen podnieśli specjaliści VTB Capital (435 zł) i Morgan Stanley (480 zł). Obie rekomendacje pozostawiają więc miejsce na dwucyfrowe wzrosty do niewidzianych jeszcze poziomów. Byki znajdują się jednak obecnie w mniejszości, a zaleceń neutralnych i negatywnych znajdziemy znacznie więcej.

Najniższa z majowych rekomendacji należała do zespołu BDM wyceniającego akcje CDR na 332 zł. Trudno uwierzyć, ale to pierwszy raport tego maklera dla największej spółki na GPW. I chociaż założenia analityków są podobne do tych VTB Capital (30 mln CP2077 w rok od premiery), to oceniają aktualną wycenę za zbyt wymagającą. Obawiają się też odwlekania w czasie premiery trybu multiplayer.

„Naszym zdaniem aktualna wycena dewelopera dyskontuje już sukces gry „Cyberpunk 2077”. (…) Zważając na obecną sytuacje na świecie, w tym odwołane targi gamingowe, spodziewamy się że przeprowadzenie kampanii na poziome zasięgów z ubiegłego roku może być ciężkie do zrealizowania, niemniej jednak oczekujemy kreatywności ze strony REDów” – czytamy w rekomendacji

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
TEN (TSGAMES) 26.05.2020 07:40 BOŚ DM

http://www.infostrefa.com/

NWG (NEWAG) 28.05.2020 - Erste Securities DI http://www.esp.pl/
AMB (AMBRA) 27.05.2020

15:30

DM Millennium https://www.millenniumdm.eu/
AUX (AUXILIA) 21.05.2020 06:30 East Value Research http://www.infostrefa.com/

CDR (CDPROJEKT)

06.05.2020 08:00 BDM https://www.bdm.pl/