Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,3% (wskaźnik cen 103,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. Źródło danych GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego). Źródło danych GUS