Zarząd LVC (LIVECHAT) proponuje, aby za rok obrotowy 2019/2020 do akcjonariuszy spółki trafiło łącznie 63,86 mln zł, czyli 2,48 zł na akcję. To najwyższa dywidenda w historii spółki, a biorąc pod uwagę jej aktualny kurs akcji, taka kwota przełożyłaby się na łączną stopę dywidendy równą ok. 4,14%.

Posiadacze akcji LiveChat w styczniu już jednak zaliczkę na poczet tegorocznej dywidendy równą 0,6 zł na akcję, a kolejna w takiej samej wysokości, zgodnie z rekomendacją, trafi do nich w sierpniu.

"Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku. Podobnie jak w latach poprzednich, powyższa rekomendacja podziału zysku wynika z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zgodnie z którymi: “W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych” - dodano w komunikacie

Proponowany dzień ustalenia prawa do pozostałej kwoty dywidendy, czyli 1,28 zł na akcję, to 25 sierpnia 2020 r., a dzień wypłaty to 1 września 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły