Skonsolidowane przychody WTN (WITTCHEN) w II kwartale 2020 r. były równe 32,8 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to spadek sprzedaży o -41% r/r. Sprzedaż w segmencie detalicznym spadła w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r. o -38% r/r, a w segmencie B2B o -71% r/r.

W całym pierwszym półroczu spółka odnotowała -27% spadek sprzedaży względem pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. Przychody w tym okresie wyniosły 77,6 mln zł, z czego za 70,2 mln zł odpowiadał segment detaliczny.