Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto MDG (MEDICALG) za rok 2019 na kapitał zapasowy. Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to dla spółki drugi z rzędu rok bez dywidendy.

„Zarząd wziął pod uwagę możliwe potrzeby kapitałowe (…) wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe Grupy oraz możliwe potrzeby kapitałowe związane z kontynuacją zmiany modelu biznesowego Grupy w USA z modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami Grupy, która może również przejściowo negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy” – czytamy w komunikacie

Dodano także, że spółka podtrzymuje kształt funkcjonującej polityki dywidendowej w perspektywie kolejnych lat obrotowych.

Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły