Wśród projektów uchwał na ZWZ Seko znajduje się propozycja przeznaczenia na wypłatę dywidendy 2,99 mln zł, czyli 43% wypracowanego w 2019 r. zysku. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,45 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji SEK (SEKO) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5%.

Dywidenda miałby zostać wypłacona 26 sierpnia 2019 r. Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 28 sierpnia 2019 r.

W ubiegłym roku do akcjonariuszy Seko trafiła dywidenda równa 0,66 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły