Kraków, Polska – 13 lipca 2020 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ryvu Therapeutics S.A. (RVU (RYVU)), jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działającej w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, podjęło decyzję o wyemitowaniu nie więcej niż 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru. Emisja będzie stanowić nie więcej niż 15 proc. obecnego kapitału zakładowego Spółki. Pozyskane środki w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzony program badawczo-rozwojowy Spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), program fazy przedklinicznej (20%) oraz program fazy odkrycia (22%). Emisja stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju Ryvu Therapeutics na lata 2020-2022. Dziś rozpoczął się również proces budowania księgi popytu wśród inwestorów.

Emisja akcji serii I będzie przeprowadzona w formie oferty publicznej prowadzonej w Polsce, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego,  kierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR, oraz oferty prywatnej kierowanej do inwestorów będących kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi (ang. Qualified Institutional Buyers) w USA oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza USA.

Podjęta uchwała przewiduje prawo pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którego realizacja pozwoli im utrzymać dotychczasowy udział w akcjonariacie Ryvu Therapeutics.

Dziś rozpoczął się proces budowania księgi popytu na nowe akcje Ryvu Therapeutics. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii I ok. 166 mln zł. Pozyskane środki Ryvu Therapeutics chce przeznaczyć przede wszystkim na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych w obszarze guzów litych (27%) oraz AML/MDS (9%) oraz na rozwój projektów przedklinicznych (20%) - dla dwóch programów z obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/A2B, a także agonisty STING. Spółka będzie również dalej rozwijać programy fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii (22%). Pozostałe środki z emisji (22%) Spółka przeznaczy finansowanie kosztów ogólnej działalności.

– Po przeprowadzeniu podziału naszej organizacji, Ryvu Therapeutics może skoncentrować się wyłącznie na odkrywaniu i rozwijaniu innowacyjnych małocząsteczkowych związków o potencjale terapeutycznym w onkologii. Aby zmaksymalizować nasze zdolności wprowadzenia przełomowych terapii onkologicznych na rynek, chcemy zwiększyć nakłady finansowe na inwestycje. W moim przekonaniu udowodniliśmy już naszym akcjonariuszom, że doskonale wiemy jak skutecznie wykorzystywać powierzone nam środki. Opracowane przez nas SEL24 i SEL120 trafiły już do badań klinicznych, z czego cząsteczka SEL24 z sukcesem zakończyła pierwszą fazę badań. Obecnie planujemy rozszerzyć program rozwojowy dla SEL120, rozwijając go w nowych wskazaniach. Mamy bogate portfolio projektów na etapie przedklinicznym i w fazie odkrycia i chcemy przyśpieszyć ich rozwój. Wszystkie te działania są zgodne z opublikowaną strategią rozwoju naszej Spółki na lata 2020-2022 – powiedział Paweł Przewięźlikowski, założyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.

Rolę Globalnych Koordynatorów i Prowadzących Księgę Popytu w procesie oferty publicznej pełnią IPOPEMA Securities S.A. oraz międzynarodowy bank inwestycyjny UBS Europe SE. Kancelariami prawnymi doradzającymi przy transakcji są Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy oraz Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.