Projekt uchwał na najbliższe ZWZA DPL (DROZAPOL) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 1 600 000 akcji własnych. Akcje będą nabywane w celu umorzenia. Minimalna cena za akcję w ramach skupu ma być równa 0,01 zł, a maksymalna to 1,25 zł.

Realizacja nabycia akcji własnych ma trwać do 25 listopada 2020 r.

"Utrzymująca się stagnacja a nawet widoczny coraz bardziej kryzys i to nie tylko gospodarczy ale i finansowy na rynkach kapitałowych, niska płynność akcji spółki na GPW, spadająca ich cena, rezygnacja z funkcji animatora firmy Copernicus, a przede wszystkim sugestie wielu akcjonariuszy, posiadających różne pakiety akcji Spółki, dotyczące chęci wyjścia z inwestycji w akcje 9 Drozapol-Profil S.A., skłoniły Zarząd do zaproponowania na WZA uchwały w zakresie skupu akcji w celu ich umorzenia. Zarząd nie może zagwarantować jednocześnie, w obecnych realiach, że cena akcji nie powróci do cen minimalnych tj. do ok 1 zł / akcję a nawet niższych poziomów. (...) Zarząd przypomina, że dwa lata temu główni akcjonariusze dokonali wezwania na akcję z ceną 2 zł, co dla niektórych akcjonariuszy było za niską ceną. Dziś cena akcji spółki jest jednak zdecydowanie niższa. Nie jest wykluczone, że sytuacja rynkowa w branży, ale i całego rynku kapitałowego, na skutek koniunktury i kolejnej możliwej fali pandemii, jeszcze bardziej wydrenuje rynek giełdowy, a ceny akcji wielu spółek, w tym ceny akcji Drozapol-Profil S.A., ulegną dalszej przecenie" - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 13.08.2020 r.