Zgodnie z przedstawionymi wstępnymi danymi, STX (STALEXP) wypracował w pierwszej połowie 2020 r. 32,97 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie ubiegłego roku było to 35,14 mln zł.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku spółka osiągnęła 128,66 mln zł przychodów i 50,1 mln zł zysku operacyjnego. W pierwszej połowie 2019 r. było to odpowiednio 167,96 mln zł i 61 mln zł.

Słabsze wyniki są związane z niższym średnim dobowym natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków. W zakończonym półroczu było to -25,9% mniej niż rok wcześniej, co przełożyło się na 126,7 mln zł przychodów z poboru opłat (-23,7% r/r).