W materiale informacje na temat:

  • Dlaczego rynki akcji powróciły do poziomów sprzed COVID-19?
  • Z czym związana jest siła amerykańskich indeksów?
  • Co wpływa na polski rynek akcji?
  • Jakie czynniki zagrażają dalszym wzrostom?
  • Przebiegu kryzysu na przykładzie lat 2008-2009.
  • Czynników przemawiających za dalszymi wzrostami.