W materiale informacje na temat:

  • Obserwowanego odbicia na indeksach NASDAQ i sWIG80;
  • Wpływu Covid-19 na rynki akcji;
  • Aktualnego poziomu stóp procentowych i rentowności obligacji;
  • Realnego oprocentowania polskich obligacji skarbowych;
  • Obligacji przedsiębiorstw i rynków wschodzących;
  • Odpowiedzi na nadesłane pytania.