Zarząd Trans Polonia zarekomendował, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć łącznie 2.035.008,18 zł. Do akcjonariuszy ma trafić 1.565.592,52 z ubiegłorocznego zysku oraz 469.415,66 zł z kapitału zapasowego. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,09 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji TRN (TRANSPOL) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 3,15%.

Proponowany w projekie uchwał dzień dywidendy to14 grudnia 2020 r., natomiast terminem wypłaty dywidendy ma być 22 grudnia 2020 r.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły