Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Platige Image w I półroczu 2020 roku sięgnęły 40,5 mln zł wobec 44,0 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny spadł o 3%  z 4,0 mln zł w 2019 roku do 3,8 mln zł w roku 2020. Skonsolidowany zysk netto to 2,7 mln zł, wobec 3,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W samym II kwartale 2020 roku przychody spółki były niże niż przed rokiem o -13%, zysk operacyjny spadł o -7%, a zysk netto wyniósł 2,1 mln zł w porównaniu do 3,0 mln zł w II kwartale 2019 roku.

Poniżej treść listu prezesa zarządu PLI (PLATIGE) do akcjonariuszy:

 

Szanowni Państwo, 
Drugi kwartał 2020 roku rozpoczął się nietypowo, w związku z trwającą pandemią i koniecznością podjęcia pracy zdalnej przez całą organizację.  

Spadek przychodów Grupy Kapitałowej Platige Image w porównaniu z ubiegłym rokiem to właśnie wynik ograniczeń biznesowych związanych z koronawirusem. Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy w raporcie za I kwartał, część obszarów biznesowych Grupy Platige Image została dotknięta ograniczoną kontraktacją i przesunięciem projektów na późniejszy okres. Największa linia biznesowa - animacja nie została jednak dotknięta. Dobrze zdywersyfikowany portfel zamówień w dziale animacji i dodatkowa aktywizacja sprzedaży pozwoliły na pozyskanie zamówień, które częściowo zniwelowały spadki w innych obszarach. Ścisła kontrola kosztów projektowych skutkowała dalszą poprawą marż. Na poziomie jednostkowym wyniki finansowe były najlepsze od początku notowań spółki na New Connect.

W pierwszym półroczu zakończyliśmy realizację kilku projektów, jednak niestety niektóre z nich nie ujrzały jeszcze światła dziennego, z powodu przesunięcia wydarzeń, na które były przygotowywane.  
Aktywnie i szybko alokowalismy zasoby produkcyjne w Grupie Platige Image, dostosowując je do bieżącej sytuacji rynkowej, co było możliwe dzięki przeprowadzonej w ubiegłym roku zmianie organizacji procesu produkcji. Sprawnie przeprowadzone przejście na pracę zdalną pozwoliło na niezakłóconą realizację istniejących i nowo pozyskanych projektów. Niektóre z nich w całości zostały wyprodukowane już w trybie zdalnym. Niedawno opublikowany cinematik „Hyperscape” zbiera świetne oceny. Pojawia się coraz więcej publikacji na nasz temat w portalach branżowych.

Skorzystaliśmy ze wsparcia antykryzysowego w postaci subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju. Ma ona formę pożyczki, więc nie miała wpływu na wynik finansowy. Po spełnieniu określonych w programie warunków, może być ona po roku częściowo umorzona i wtedy zostanie rozliczona.  
Pomimo intensywnej pracy bieżącej utrudnionej przez pandemię, aktywnie prowadziliśmy prace rozwojowe, przygotowując nasze systemy i środowisko pracy grafików do zwiększenia skali.

Kontynuowaliśmy rozwój naszych kompetencji w zakresie silników czasu rzeczywistego, intensywnie pracując nad wykorzystaniem silnika Unreal Engine do tworzenia grafik i wirtualnych scenografii. Będziemy starali się zwiększać skalę naszej współpracy z polską branżą produkcji gier. Realizowane projekty dla Techland Sp. z o.o. czy Bloober Team S.A. pokazują ogromny potencjał tego segmentu. Intensywnie poszukujemy także nowych projektów w obszarze developmentu filmowego. Już po zakończeniu kwartału ogłosiliśmy bardzo dobrą wiadomość o naszym zaangażowaniu w produkcję nowego serialu Netflixa opartego na uniwersum Wiedźmina. 

W najbliższych miesiącach, poza bieżąca działalnością operacyjną, będziemy poświęcali coraz więcej czasu na działania rozwojowe i poszukiwanie nowych źródeł wzrostu naszej Grupy Kapitałowej Platige Image. 


Dziękujemy. 
Zarząd Platige Image SA