W drugim kwartale 2020 roku spółka CDA odnotowała 15,6 mln zł przychodów, co oznacza wzrost wobec analogicznego okresu roku poprzedniego o 49,7%. W ujęciu narastającym po dwóch kwartałach 2020 roku sprzedaż wyniosła 28,8 mln zł, co stanowi wzrost o 49,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Na koniec czerwca 2020 roku z usług VOD oferowanych przez Spółkę korzystało 280 775 aktywnych subskrybentów. W porównaniu do czerwca 2019 r. zwiększono liczbę abonentów o 90 385, co stanowi wzrost o 47,5%. 

 

Prowizja na rzecz partnerów spółki (dystrybutorów filmowych, wydawców oraz pośredników posiadających prawa autorskie do publikowanych materiałów) w drugim kwartale 2020 r. wyniosła 7,3 mln zł. natomiast narastająco, po dwóch kwartałach 2020 r. ok. 13,3 mln zł. W porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego, wynagrodzenie kontrahentów zwiększyło się odpowiednio o 38,4% i 22,7%.

Zysk operacyjny CDA.PL w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 5,4 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego był wyższy o 89,8%. W ujęciu narastającym było to niemal 9,9 mln zł, co oznacza wzrost o 158,7% w porównaniu z wynikiem analogicznego okresu roku ubiegłego. 

W drugim kwartale 2020 roku spółka wypracowała zysk netto w kwocie 4,4 mln zł (+89,6%), a w całym pierwszym półroczu 8,0 mln zł, co oznacza wzrost o 157,9% w porównaniu z wynikiem z roku ubiegłego.