QUERCUS Obligacji Skarbowych

Lipiec okazał się kolejnym bardzo dobrym miesiącem na polskim rynku obligacji skarbowych. Subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych był jednym z najlepszych w swojej grupie porównawczej i zyskał 0,95%. Indeks TBSP, do którego porównuje się większość funduszy dłużnych, zyskał tylko 0,48%. Od początku roku subfundusz QUERCUS Obligacji Skarbowych zyskał już 4,96%, a 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi aż 6,29%.

Na tak wysoką stopę zwrotu w minionym miesiącu złożyły się głównie inwestycje w polskie długoterminowe obligacje skarbowe oraz inwestycje w obligacje węgierskie i rumuńskie denominowane w dolarze amerykańskim. Pozytywną kontrybucję przyniosły również instrumenty zmiennokuponowe. Przez większość miesiąca utrzymywaliśmy podwyższone zaangażowanie w długoterminowe obligacje, ale w ostatniej dekadzie lipca częściowo zrealizowaliśmy zyski. Ryzyko portfela, mierzone wskaźnikiem duration, wyniosło na koniec lipca 4,7 roku. Ryzyko walutowe jest w pełni zabezpieczone.QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Kolejny bardzo dobry miesiąc ma za sobą subfundusz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy. Stopa zwrotu w lipcu wyniosła 0,24%. Od początku roku QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy zyskał już 2,02%, nadal plasując się w czołówce funduszy dłużnych uniwersalnych, zgodnie z klasyfikacją portalu Analizy Online. Za ostatnie 12 miesięcy stopa zwrotu wynosi 3,07%. Największy wpływ na wynik w lipcu miało umocnienie skarbowych obligacji zmiennokuponowych w pierwszych dniach miesiąca.
W lipcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, znacznie wzrosły aktywa subfunduszu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy postrzegany jest jako alternatywa dla depozytów, stąd tak duży napływ nowych środków. W ramach przebudowy portfela dokupiliśmy emitentów z branży finansowej i energetycznej. Wzrósł także udział emitenta z sektora paliwowego. W części korporacyjnej nadal skupiamy się na renomowanych podmiotach i liderach w swoich branżach. Powoli odbudowujemy poduszkę płynnościową, która pozwoli nam wziąć udział w jesiennych emisjach obligacji przedsiębiorstw.

WYKRES 1. QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

10.08.2020_wykres_nr_1


 
Wydarzenia rynkowe

Koronawirus nie daje o sobie zapomnieć – w wielu krajach pojawiła się druga fala zakażeń. Jednak inwestorzy na światowych rynkach kapitałowych wydają się ignorować negatywne informacje i przestają zwracać uwagę na pandemię. Pomimo wzrostu zakażeń, liczba zgonów nie rośnie tak szybko jak jeszcze w marcu i kwietniu. Oczekiwanie na szczepionkę przeciwko Covid-19 wzmacnia rynki akcji, a ogrom pieniądza wydrukowany przez banki centralne ma bezpośrednie przełożenie na rynki długu. Lipiec przyniósł także znaczne wzrosty cen metali szlachetnych: ceny złota wzrosły o ponad 10%, a srebra o ponad 30%. Odbicie wskaźników koniunktury sugeruje, że gospodarki najgorsze mają za sobą i trend wzrostowy powinien zostać utrzymany w nadchodzących kwartałach. Mniejsza skala zakażeń w Europie niż na zachodniej półkuli sprzyja wzrostom kursu EUR/USD. W samym lipcu euro było mocniejsze o prawie 5% i zbliżyło się do dawno niewidzianego poziomu 1,20. Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji spadła z 0,66% do 0,53%, a niemieckich z -0,45% do -0,52%. Wśród wydarzeń politycznych znów na pierwszy plan wysuwa się konflikt amerykańsko-chiński. Zamknięcie chińskiego konsulatu w Houston spotkało się z analogiczną decyzją dotyczącą amerykańskiego konsulatu w Chengdu. Bliskość wyborów prezydenckich w USA sprzyja nacjonalistycznym zapędom, co widać chociażby po próbach delegalizacji chińskiej aplikacji TikTok. W Polsce kurz po wyborach prezydenckich opadł. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, wynik wyborów nie miał istotnego wpływu na zachowanie polskich aktywów. Obligacje podążały za ich zagranicznymi odpowiednikami, a siłę złotego należy wiązać z wyprzedażą dolara amerykańskiego, którego słabość (historycznie) pomagała walutom rynków wschodzących. Rentowność polskich 10-letnich obligacji skarbowych spadła z 1,37% do 1,27%, 5-letnich z 0,70% do 0,65%, a dwulatek spadła z 0,11% do 0,07%.


WYKRES 2. Zmiany rentowności 10-letnich obligacji skarbowych.

10.08.2020_wykres_nr_2

Polska gospodarka

Dane makroekonomiczne zaprezentowane w lipcu, pokazały dalsze odbicie aktywności po okresie zamrożenia gospodarki. Produkcja przemysłowa wzrosła o 13,9%, a sprzedaż detaliczna o 9% w skali miesiąca. Dobre dane zostały zaprezentowane również z rynku pracy. Spadkowi zatrudnienia o 3,3% towarzyszył wzrost średniego wynagrodzenia o 3,6% w skali roku. Wszystkie powyższe dane z gospodarki realnej okazały się znacznie lepsze od prognoz ekonomistów. Inflacja CPI nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie (3,1% rok do roku w lipcu) za co odpowiadają głównie kategorie usługowe. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian na lipcowym posiedzeniu, a komunikat, po raz kolejny, był bardzo gołębi. Deficyt budżetowy po czerwcu wyniósł 17 mld PLN, wobec prawie 26 mld PLN po maju, na co największy wpływ miała wypłata zysku NBP.

 

Perspektywy

W najbliższym miesiącu oczekujemy kontynuacji pozytywnych tendencji na polskim rynku obligacji skarbowych. Sprzyjać temu powinien brak podwyżek stóp procentowych, spadająca inflacja, czy niska podaż instrumentów skarbowych w związku ze znaczną poduszką płynnościową Ministerstwa Finansów. Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy, miesiące wakacyjne są (statystycznie) bardzo dobre do inwestowania w obligacje skarbowe. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, tylko raz (sierpień 2013 r.) były spadki cen obligacji w wakacje.WYKRES 3. Miesięczne stopy zwrotu z indeksu obligacji skarbowych TBSP.

10.08.2020_wykres_nr_3

 


Mariusz Zaród
Zarządzający QUERCUS Obligacji Skarbowych oraz QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy