Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

[BR Premium] Notatki ze spotkania z prezesem Quercus TFI na temat wyników Ipół'20 oraz aktualnej sytuacji spółki

Udostępnij

Dla wygody czytelników zrezygnowaliśmy z zachowania chronologii i połączyliśmy zagadnienia w spójne bloki, do których dołożyliśmy również odpowiedzi z sesji pytań. Wątki poruszane podczas spotkania:
• warunki rynkowe
• wyniki osiągane przez fundusze
• aktywa i napływy do funduszy
• wyniki finansowe TFI
• komentarz do notowań akcji Quercusa
• perspektywy dotyczące skupów akcji
• perspektywy biznesowe
• potencjalna emisja nowych akcji

Pełna treść opracowania jest dostępna dla użytkowników BR Premium i BR MAX
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus