Jeden z głównych akcjonariuszy Grupy Kęty, Nationale Nederlanden OFE, zgłosił własną propozycję podziału zysku za 2019 roku.

Zgodnie z nią na wypłatę dywidendy miałoby trafić 205 mln zł z ubiegłorocznego zysku oraz 131,7 mln zł z kapitału zapasowego, czyli łącznie ponad 336,7 mln zł. To ok. 35,3 zł na akcję. Akcjonariusz proponuje, by dzień ustalenia praw do dywidendy oraz jej wypłata miała nastąpić w terminach proponowanych wcześniej przez zarząd:

  • 6 października 2020 roku (105.826.017 zł, czyli ok. 11,09 zł) i
  • 4 listopada 2020 roku (230.893.128 zł, czyli ok. 24,1 zł).

Uchwały dotyczące podziału zysku będą głosowane w czasie walnego zgromadzenia, które odbędzie się 20 sierpnia 2020 r. o godz. 12.00 w Warszawie, w Hotelu Regent Warsaw Hotel (ul. Belwederska 23).

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły