„Analizując pierwsze półrocze, wydaje się, że tym co w największym stopniu je determinuje, to historyczna wartość wytoczonych nowych powództw, a mianowicie 7,5 nowych procesów w imieniu klientów grupy kapitałowej Votum. To dwukrotnie więcej r/r. Zwłaszcza znamienne jest to dlatego, że procesy te były inicjowane w okresie pracy w trybie home office - Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOT (VOTUM)

W materiale informacje na temat:

  • Przebiegu pierwszego półrocza w spółce;
  • Realizacji strategii dywersyfikacji przychodów;
  • Nowego segmentu działalności spółki;
  • Rekordowej liczby wytoczonych powództw;
  • Nakładów na zaplecze osobowe.