• MLS (MLSYSTEM) w I półroczu 2020 r. wypracował 57,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 13,8 mln zł EBITDA oraz 8,1 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 36 proc., 105 proc. oraz 275 proc.
  • Firma rozwija sprzedaż krajową i zagraniczną, umacniając swoją pozycję m.in. w krajach Beneluksu. W czwartym kwartale bieżącego roku dostarczy moduły fotowoltaiczne na zadaszenie centrum dystrybucyjnego do partnera z Eindhoven. To druga w tym roku, po haskiej „The Hague Tower”, realizacja w Holandii.

- Oczekujemy, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Konsekwentnie pracujemy nad zwiększeniem sprzedaży i rentowności oraz nowymi rynkami zbytu. Ostatnio np. rozpoczęliśmy dostawy do krajów Beneluksu. Liczymy, że przychody w całym roku wyraźnie wzrosną. Spodziewamy się, że przychody w drugiej połowie roku, jeśli nie będzie ponownej, poważnej fali epidemii, będą wyższe .niż w I półroczu 2020 r. Systematycznie umacniamy swoją pozycję na rynkach zagranicznych. W ostatnim czasie nasze produkty cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród krajów skandynawskich - komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

Skonsolidowane dane półroczne:

 

I H 2019 r.

I H 2020 r.

Zmiana

Przychody (tys. zł)

42 068

57 383

+36 proc.

EBITDA (tys. zł)

6 729

13 775

+105 proc.

Zysk netto (tys. zł)

2 154

8 088

+275 proc.

Marża EBITDA (proc.)

16

24

+8 p.p.

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku grupa osiągnęła 4,6 mln zł sprzedaży zagranicznej, co oznacza wzrost rok do roku o 812 proc. W samym II kwartale ML System sprzedał do partnerów spoza Polski produkty za 2,2 mln zł.

- Konsekwentnie umacniamy pozycję w segmencie fotowoltaiki klasycznej. Oczekujemy, że pozytywny trend sprzedażowy utrzyma się także w kolejnych miesiącach bieżącego roku. Uważamy, że hossa w tym segmencie rynku będzie kontynuowana, nawet pomimo spodziewanego w tym roku wyczerpania budżetu z programu „Mój prąd”. Przemawia za tym m.in. rosnąca cena energii elektrycznej, co wpływa na skrócenie okresu zwrotu poniesionych nakładów na instalację PV. W kolejnych latach wprowadzenie zapowiadanych opłat od śladu węglowego dodatkowo przyczyni się do zwiększenia opłacalności inwestycji w fotowoltaikę dla sektora MŚP - podkreśla Dawid Cycoń, prezes ML System.

ML System rozwija potencjał eksportowy. W ostatnim kwartale roku spółka dostarczy moduły fotowoltaiczne na zadaszenie centrum dystrybucyjnego, należącego do komercyjnego partnera z Eindhoven. To druga w tym toku, po haskiej „The Hague Tower”, gdzie spółka dostarczyła elementy BIPV na 43-piętrowy obiekt, realizacja w Holandii.

W lipcu bieżącego roku spółka pozyskała 58,4 mln zł z emisji akcji serii E na rozwój potencjału produkcyjnego w zakresie produktów „nowej ery kwantowej”. ML System ubiega się ponadto o dofinansowanie w kwocie 88,5 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na rozwój projektu Active Glass. W latach 2020 – 2024, tj. w okresie realizacji niedawno ogłoszonej strategii, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 216 mln zł.