• W pierwszym półroczu SKA (SNIEZKA) zanotowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 64,1 mln zł (+49,5% r/r),wynik EBITDA w wysokości 80,7 mln zł (+48,2% r/r) oraz zysk netto w wysokości 52,4 mln zł (+52,3% r/r). >>>
  • Grupa APR (AUTOPARTN) po I półroczu 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 767,8 mln zł (+7% r/r). Zysk netto w tym okresie wzrósł o 56% r/r i wyniósł 45,3 mln zł. >>>
  • Medicofarma zajmująca się rozwojem i produkcją farmaceutyków, wejdzie na NewConnect poprzez przejęcie HRC (GRUPAHRC). >>>
  • Projekt uchwał na najbliższe NZWZA VRG zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 46 891 168 akcji własnych. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel do 135 mln zł. >>>
  • TOW (TOWERINVT) opublikowała aktualizację strategii na lata 2017-2022. Deweloper planuje rozszerzenie działalności o produkcję spożywczą i delikatesy internetowe. >>>
  • SWT (SWALLET) zakończyła prace deweloperskie, prowadzi finalne testy platformy Marketplace oraz dostosowuje systemy płatności. >>>
  • Notatki ze spotkania z zarządem ATD (ATENDE), które miało miejsce 16 września 2020 r. W trakcie prezentacji omówiono wyniki finansowe spółki za I półrocze 2020 r. oraz perspektywy na najbliższe miesiące [BR Premium] >>>
  • DRAGO entertainment zamknęło pierwszą transzę emisji akcji, z której pozyskało ponad 1 mln zł. Zapisy w drugiej transzy prowadzone będą od 22 września na platformie CrowdConnect.pl. >>>
  • W pierwszym półroczu 2020 r. skorygowana EBITDA PHN wzrosła o ponad 30% r/r i wyniosła 37,2 mln PLN. W tym czasie przychody z najmu wzrosły o 13 proc. do 92,8 mln PLN, a zysk z najmu do 51,2 mln PLN. >>>