• Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9 342 771 Akcji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono łącznie 236 238 624 Akcje (uwzględniając Akcje Dodatkowego Przydziału).
  • Średnia stopa redukcji dla zleceń kupna złożonych przez inwestorów detalicznych wyniosła około 84,85%.
  • Zapisanie Akcji na rachunkach inwestorów detalicznych planowane jest w dniu 6 października 2020 r., a w przypadku inwestorów instytucjonalnych spodziewane jest w dniu 9 października 2020 r.
  • Przewidywany pierwszy dzień notowań Akcji Spółki na GPW to 12 października 2020 r. („Dzień Rozpoczęcia Notowań”).
  • Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące Oferty oraz dodatkowe informacje na jej temat znajdują się na stronie www.allegro.eu/ipo.

Oświadczenie związane z Ofertą

Niniejszy komunikat prasowy podlega odpowiednim ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych. Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.allegro.eu/ipo) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor). Komunikat o ostatecznej Cenie Ofertowej oraz liczbie Akcji Oferowanych został również udostępniony na stronie internetowej Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu).

Prospekt

Więcej informacji o Spółce, jej bezpośrednich i pośrednich podmiotach zależnych (razem ze Spółką "Grupa") i Ofercie można znaleźć w Prospekcie. Prospekt oraz suplement do prospektu są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Grupy (www.allegro.eu/ipo), stronie internetowej Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor).