MCI ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji własnych spółki. Skup ma dotyczyć nie więcej niż 1 700 000 akcji MCI. Papiery mają być skupowane po cenie 15 zł za sztukę.

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 8 października i potrwa do 16 października 2020 r. Przewidywany termin zawarcia oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji ustalono na 27 października 2020 r.