Spółka Fabrity z Grupy K2I (K2INTERNT), specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, podpisała prestiżową umowę ramową z FRONTEX – Europejską Agencją Straży Granicznej  i Przybrzeżnej. FRONTEX zamierza wydać na rozwój oprogramowania do 16 mln EUR netto z opcją wzrostu wartości zamówień.  

Umowy wykonawcze na konkretne prace związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania zawierane będą na zasadzie konkurencji z partnerami, którzy zawarli umowy ramowe. Takich firm jest sześć, podczas gdy w postępowaniu wpłynęło siedemnaście ofert wykonawców oraz konsorcjów, w tym od największych globalnych firm z rynku ICT.  

– Wybór naszej firmy w tym trudnym i wymagającym przetargu jest dla nas powodem do dumy oraz potwierdzeniem siły kompetencji technologicznych Fabrity i całej Grupy K2. Stawiamy na technologię, na działanie na rynkach międzynarodowych oraz na budowanie długoterminowych relacji z klientami. Umowa z FRONTEX potwierdza, że to właśnie będzie budować wartość firmy  – mówi Paweł Wujec, prezes Grupy K2.  

– Samo zawarcie umowy ramowej oczywiście nie jest gwarancją pozyskania jakichkolwiek zleceń, ale historia pokazuje, że potrafimy przebić się jakością i warunkami handlowymi w gronie już starannie wyselekcjonowanych podmiotów. W ramach poprzednich umów ramowych z FRONTEX wykonaliśmy prace za większość przewidzianego budżetu – informuje Tomasz Burczyński, prezes spółki Fabrity.  

Dwie poprzednie czteroletnie umowy ramowe z agencją FRONTEX spółka Fabrity zawarła w latach 2016-2017. Ich konstrukcja była zbliżona do omawianej umowy, jednakże dotyczyły usług rozwoju  i utrzymania oprogramowania w węższych obszarach, tj. oprogramowania na platformie Microsoft SharePoint oraz rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem produktów Microsoft. Wartości maksymalne usług, które mogły zostać dostarczone przez wszystkich partnerów, miały łączną wartość 3,25 mln EUR netto. Spółka Fabrity, w ramach realizacji umów wykonawczych, do końca trzeciego kwartału 2020 roku dostarczyła usługi o łącznej wartości ponad 2 mln EUR netto.