BRU (BORUTA) – grupa opracowująca rozwiązania w zakresie biotechnologii przemysłowej wraz ze spółką InventionBio, rozpoczęła współpracę, ze spółką BZK Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.K., wywodzącą się BZK Holding Sp. z o.o., holdingu spółek z branży m. in. przemysłu mleczarskiego, przetwórstwa rolnego. W jego skład wchodzą takie firmy jak np. Bakoma, Polskie Młyny czy Bioagra. Wspólne działania mają dotyczyć zbadania potencjału stosunków handlowych w celu opracowania ulepszonych składników paszowych lub technologii do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Pozytywny wynik prac może skutkować sprzedażą licencji technologii InventionBio dla BZK lub spółek powiązanych.

Szyld BZK Holding łączy pod sobą wiodące spółki z branży rolniczo-spożywczej – Bakomę, Komagrę, Polskie Młyny, Bioagrę i Bioagrę Oil. W ramach realizacji własnych celów biznesowych spółka chce wzmacniać potencjał polskiego rolnictwa, współpracując z producentami zbóż, rzepaku, kukurydzy, organizując kontraktacje i działania skupowe. Grupa BZK stale poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii na rzecz optymalizacji działań handlowych oraz operacyjnych w swoich spółkach zależnych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że spływa do nas coraz więcej zapytań ze strony potencjalnych kontrahentów o technologię InventionBio. Pokazuje to jej unikalność w zakresie know-how, a także uniwersalność zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu naszych autorskich rozwiązań w spółkach należących do BZK Holding. – informuje Marcin Pawlikowski, wiceprezes Boruta Zachem.

InventionBio jest właścicielem przełomowej technologii wykorzystywanej w biorafinerii, która oparta jest na procesie biotransformacji biomasy rolniczej z wykorzystaniem przeznaczonych na ten cel mikroorganizmów GRAS. Spółka w procesie biorafinacji pozyskuje m.in. biosurfaktanty i lewan, wykorzystywane w przemyśle kosmetyczno-chemicznym oraz inne związki o właściwościach prozdrowotnych do zastosowania w żywności i paszach dla zwierząt. Technologia spółki jest przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna, energooszczędna i bezodpadowa.