Wschodząca gwiazda

Pod względem potencjału do wzrostu wartości akcji, w ubiegłym miesiącu konkurencję daleko w tyle pozostawiła spółka VOT (VOTUM). W ocenie analityków (i na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, jak wszystkie kolejne rekomendacje poniżej) akcje Votum mogą stanowić atrakcyjną inwestycję i rekomendują ich zakup. Gra może być warta świeczki, bo specjaliści wycenili je na 30,4 zł, czyli o ponad 140% powyżej ich obecnej ceny rynkowej.

„Spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów Spółki ze względu na: (i) wysoką dynamikę przychodów segmentu bankowego w najbliższych okresach oraz (ii) umiarkowany wzrost w segmencie dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli. Prognozujemy średnioroczną stopę wzrostu przychodów i zysku operacyjnego w okresie 3 lat odpowiednio rzędu 19% i 27%” – czytamy w rekomendacji

Votum nie wyjdzie jednak z pandemii zupełnie suchą nogą. Oczekiwane przez analityków słabsze tempo akwizycji klientów, przełoży się na rezultaty 2020 r., szczególnie na poziomie wyników (16,2 mln zł zysku netto vs 17,3 mln zł w 2019 r.). Od przyszłego roku spółka ma jednak powrócić do dynamicznego rozwoju i do 2022 r. podwoić wynik netto.

Dodatkową zachętą może być dywidenda. Specjaliści zakładają bowiem, że jeszcze w bieżącym roku, do akcjonariuszy trafi 0,72 zł na akcję z kapitału rezerwowego utworzonego na wypłatę dywidendy przez tegoroczne WZA. Byłaby to druga najwyższa dywidenda w historii Votum.

Potencjalni liderzy wzrostu

Stopę zwrotu przekraczającą 100% może przynieść również inwestycja w COG (COGNOR). Zdaniem zespołu DM mBanku akcje spółki są bowiem warte ponad dwukrotnie więcej niż wycenia je aktualnie rynek. Dlaczego?

Spółka zaprezentowała lepsze od oczekiwań wyniki za pierwszą połowę roku i w ocenie analityków w przemyśle stalowym wytwórcy oparci o technologię elektryczną (czyli Cognor) mniej odczuwają spowolnienie niż wielkopiecowi, m.in. dzięki elastycznemu dostosowaniu produkcji. Jednocześnie korzystają na wyższych cenach stali, wymuszanych przez producentów wielkopiecowych. Ta przewaga ma zostać utrzymana również w kolejnym kwartale i przełożyć się na poprawę wyników Cognoru.

Podobnie jak w przypadku Votum, w ocenie specjalistów również Cognor może powrócić do wypłaty pokaźnej dywidendy. DM mBanku prognozuje, że w 2021 r. akcjonariusze spółki mogą otrzymać dywidendę o stopie nawet 10%.

 

Kolejna propozycja to największa (co nie znaczy duża) spółka w zestawieniu i jedyna wchodząca w skład sWIG80. Jest nią MRB (MIRBUD), którego akcje zostały przez Ipopema Securities wycenione na 3,14 zł.

Jak czytamy w rekomendacji, na koniec drugiego kwartału spółka posiadała rekordowy portfel zamówień na poziomie 5,5 mld zł (obejmujący projekty do 2024 r.). A rekordowy portfel to rekordowe wyniki. Analitycy szacują, że EBITDA wzrośnie w 2020 r. do  65,7 mln a zysk netto do 29 mln zł. Co nie wygląda aż tak imponująco jeśli spojrzymy na szacunki dla kolejnych lat.

Są jednak i złe wieści. Wzrost skali działalności przełoży się zdaniem specjalistów na wzrost zadłużenia (w związku ze zwiększeniem zaangażowania w kapitał obrotowy). Wskaźnik dług netto/EBITDA ma na koniec 2020 r. wynieść 3,45x, co w krótkim terminie będzie ograniczać potencjał dywidendowy spółki.

 

Podium zamyka (albo plasuje się tuż za nim, zależy jak liczyć) KGL. Ustalona przez ekspertów cena docelowa to 23,4 zł, a zalecenie to podobnie jak w przypadku wszystkich wymienionych spółek to „kupuj”.

„W ostatnich latach wyraźnie rośnie udział wyżej marżowego segmentu produkcji, a w segmencie dystrybucji rośnie udział wyżej marżowych tworzyw specjalistycznych. Te pozytywne tendencje powinny częściowo zniwelować presję na marże związane z regulacjami” – czytamy w rekomendacji

Same regulacje mogą stać się jednak szansą dla KGL, analitycy oceniają bowiem, że spółka jest relatywnie dobrze przygotowana na wymagania stawiane przez UE, a zrealizowane inwestycje pozwalają na produkcję opakowań w 100% z recyklatów. Dodatkowo KGL opracowuje opakowania z łatwych do recyclingu monomateriałów, co może stanowić wręcz przewagę konkurencyjną spółki.

 

Znak zapytania

TEN (TSGAMES) należy do jednej z najbardziej popularnych spółek z branży gamingowej na warszawskiej giełdzie. I trudno się temu dziwić, w ubiegłym roku akcje twórców Fishing Clash podrożały o przeszło +150%, a w 2020 r. dołożyły do tego kolejne +180%. Od lipca notowania spółki poruszają się jednak raczej w trendzie bocznym. A analitycy wcale nie są zgodni czy wzrosty jeszcze powrócą.

Na pewno nie ci z Noble Securities, którzy sugerują raczej sprzedaż akcji Ten Square Games i wyceniają na o 13% poniżej aktualnych notowań.

"Spełnienie oczekiwań w postaci uzyskiwania stałych, powtarzalnych przychodów ze sprzedaży na poziomie „covidowym” będzie największym wyzwaniem stojącym przed Ten Square Games w ciągu najbliższych miesięcy. Tendencje globalne dot. branży gier mobilnych, mimo rewolucji spowodowanej wprowadzeniem sieci 5G wskazują wypłaszczanie się krzywych liczby graczy oraz przychodów ze sprzedaży, co może być spowodowane m.in. rosnącą popularnością nowych form rozrywki (np. VR) oraz stopniowym nasyceniem rynku" - wyjaśniono

Zgoła przeciwnego zdania jest zespół Wood&Company, który podniósł swoją wycenę i prognozy na kolejne lata. Specjaliści oceniają, że dzięki pandemii liczba mobilnych graczy jedynie wzrośnie, a sprzedaż Fishing Clash utrzyma się na wysokim poziomie. Tym bardziej po debiucie tytułu w Chinach.

 

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
VOT (VOTUM) 03.09.2020 07:30 BOŚ DM

https://bossa.pl/

COG (COGNOR) 25.09.2020 08:35 DM mBank https://www.mdm.pl/
MRB (MIRBUD) 02.09.2020

21:34

Ipopema Securities https://www.ipopemasecurities.pl/
KGL 01.09.2020 15:00 DM Millennium https://millenniumdm.eu/
TEN (TSGAMES) 04.09.2020 18:00 Noble Securities https://infostrefa.com/

TEN (TSGAMES)

04.09.2020 - Wood & Company https://app.researchpool.com/