Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,0% (wskaźnik cen 103,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1% (wskaźnik cen 100,1).

Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. Źródło danych GUS
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych* (zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego). Źródło danych GUS