SES (SESCOM) kupił FIXFM, który posiada prototypową technologię do automatyzacji procesu obsługi rynku zamówień technicznych. Zamiarem spółki jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł oraz przeniesienie stosownej własności intelektualnej, celem zdynamizowania prac technologicznych oraz doprowadzenia do komercjalizacji rozwiązania.

- Inwestycja w FIXFM wpisuje się w naszą nową strategię rozwoju, opartą m.in. na poszerzaniu rynku, inwestycjach w technologie oraz współpracy z rozwojowymi, komplementarnymi podmiotami. Przejęta firma oferuje usługi dla małego i średniego biznesu, który w ostatnich latach konsekwentnie zyskuje na znaczeniu. Uważamy, że trend ten będzie kontynuowany. Zamierzamy wykorzystać nasze doświadczenia w świadczeniu usług dla dużych firm na tym nowym i perspektywicznym dla nas rynku - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

- Sescom inwestuje w innowacje, a FIXFM to spółka technologiczna, wykorzystująca kompetencje IT, sztuczną inteligencję i automatyzację procesów do zarządzania serwisem. Uważamy, że efektem połączenia powyższych przewag konkurencyjnych z naszym know-how, w ramach spółki celowej, będą konkretne efekty synergii - dodaje Halbryt.

FIXFM jest spółką włączoną w 2020 r. do programu akceleracyjnego Brinc Scale Up, gdzie rolę potencjalnego odbiorcy technologii oraz inwestora pełni Sescom. W ramach FIXFM rozwijana jest prototypowa platforma rezerwacji technicznych usług serwisowych dla segmentu small business. Aktualnie FIXFM nie generuje przychodów z działalności operacyjnej. Zamiarem Sescomu jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł oraz przeniesienie stosownej własności intelektualnej celem zdynamizowania prac technologicznych oraz doprowadzenia do komercjalizacji rozwiązania.

W ramach transakcji Sescom za 25 tys. zł kupił 100 udziałów FIXFM, stanowiących 100 proc. udziału w kapitale zakładowym.