Zarząd ZWC (ZYWIEC) po przeprowadzeniu ponownej analizy sytuacji finansowej spółki, postanowił o zwiększeniu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020 z 14 zł do 16 zł na akcję.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 14 grudnia 2020 r. Wypłata zaliczki ma nastąpić 21 grudnia 2020 r.

"Zarząd Spółki oświadcza, że (...) łączna kwota 164.341.392,00 (...) złotych przeznaczonych na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki" - czytamy w komunikacie

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2020 wymaga jednak wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą spółki.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły