Grupa Kapitałowa KPL (KINOPOL) dzięki zdywersyfikowanej strukturze przychodów obroniła się przed negatywnym wpływem COVID-19 na jej wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 r. Ok. 67% przychodów Grupy stanowią wpływy z emisji i przychody ze sprzedaży licencji. W związku z czym Grupa, mimo kurczącego się rynku reklamy z powodu pandemii COVID-19, osiągnęła lepsze wyniki finansowe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Trzy pierwsze kwartały 2020 roku pokazały, że nasz zdywersyfikowany model biznesowy jest skuteczny i odporny na zawirowania rynkowe. Mamy zróżnicowane produktowo i terytorialnie źródła przychodów dzięki czemu nie jesteśmy uzależnieni od koniunktury na polskim rynku reklamy, czy rynku telewizji kablowych – wyjaśnia Bogusław Kisielewski, prezes zarządu Kino Polska TV SA. W obecnych czasach wyraźnie widać również przewagę telewizji płatnej, dystrybuowanej przez operatorów kablowych i platformy cyfrowe, gdzie klienci posiadają umowy długoterminowe, nad platformami streamingowymi z których można zrezygnować w dowolnej chwili. Dodam, że w naszym przypadku przychody z emisji kanałów wzrosły po trzech kwartałach o ponad 10%, a przychody z reklamy były wyższe o 7% rok do roku – dodaje Bogusław Kisielewski.

W okresie od stycznia do września 2020 r. łączne przychody Grupy Kino Polska TV wyniosły 152,1 mln zł (+14,4% r/r). Na rynku polskim odnotowano przychody wyższe o 5,7% r/r zaś na rynkach międzynarodowych dynamika wzrostu przychodów sięgnęła 33,5% r/r. Sprzedaż reklam przyniosła 49,9 mln zł, tj. o 6,9% więcej niż rok wcześniej, podczas gdy szacunki ekspertów z domów mediowych mówią o spadku rynku reklamy telewizyjnej w Polsce nawet na poziomie 12% w całym 2020 r.

Przychody Grupy z emisji kanałów telewizyjnych po trzech kwartałach wyniosły 83,9 mln zł (+10,6% r/r). Złożyły się na to rosnące wpływy z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, zarówno w Polsce jak i na rynkach międzynarodowych, tj. w Czechach, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech, a także nieco wyższe przychody z emisji na kanałach marki Kino Polska. W segmencie sprzedaży praw licencyjnych w Polsce i na rynkach międzynarodowych odnotowano wzrost przychodów na poziomie 97,1% r/r.

Konsekwentne inwestycje w atrakcyjną ofertę programową i dopasowanie profilu programów do oczekiwań widzów przekładają się na rosnącą oglądalność kanałów Grupy Kino Polska TV. Średnia oglądalność kanałów Grupy w trzech kwartałach tego roku wyniosła 2,31% (SHR%, all 16-49, live) i była o jedną piątą większa niż rok wcześniej. Udział w oglądalności kanału Stopklatka w okresie od stycznia do września tego roku wyniósł 1,08% (SHR%, all 16-49, live) i zwiększył się o 16,1% rok do roku. Udział kanału Zoom TV w oglądalności wyniósł 0,59% (SHR%, all 16-49, live) ze wzrostem o 15,7% rok do roku. Kanał Kino Polska powiększył udział w oglądalności o 43,5%, Kino Polska Muzyka o 62,5%, zaś Kino TV o 13,3% w porównaniu do poprzedniego roku.