• Zysk netto przypisany akcjonariuszom BEST za trzy kwartały 2020 r. wyniósł 5 mln zł. Istotny wpływ na jego poziom miał odpis z tytułu utraty wartości udziałów w KRI (KREDYTIN) w kwocie 39,9 mln zł. >>>
 • SFS (SFINKS) w pandemii rozwija sieć wirtualnych restauracji, czyli bez stacjonarnego lokalu. Obsługują one wyłącznie zamówienia w dowozie i na wynos. >>>
 • Grupa SEL (SELENAFM) na koniec trzeciego kwartału 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,04 mld zł, co oznacza wzrost o 2,6 proc. r/r. >>>
 • Po trzech kwartałach 2020 roku Grupa LKD (LOKUM) osiągnęła 135,0 mln zł przychodu i 21,7 mln zł zysku netto. >>>
 • W III kwartale 2020 roku przychody Grupy Boryszew (BRS (BORYSZEW)) wyniosły 1,4 mld zł, a skonsolidowana EBITDA bez zdarzeń jednorazowych dotyczących rezerw ukształtowała się na poziomie 102 mln zł. >>>
 • Notowany od 12 lat na NewConnect, EGH (EKOPOL) podjął uchwałę o rozpoczęciu działań mających na celu przeniesienie notowań śląskiej spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. >>>
 • MLG (MLPGROUP) w trzecim kwartale br. wynik netto wyniósł 28,2 mln zł, względem 40,6 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie rok wcześniej. >>>
 • SBE (SOFTBLUE) zapowiada publiczną emisję akcji z prawem poboru na ponad 10 mln zł. >>>
 • Grupa AMC (AMICA) zanotowała w trzech kwartałach 2020 roku zbliżone w ujęciu rok do roku przychody ze sprzedaży (ponad 2,1 mld zł) i 181,1 mln wyniku EBITDA (+21,6% rdr). >>>
 • W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. RDN (REDAN) poniosła jednostkową stratę netto w wysokości 1,6 mln zł co oznacza poprawę o 9,6 mln zł względem tego samego okresu rok wcześniej. >>>
 • Grupa PKN (PKNORLEN) opublikowała strategię do roku 2030.  Jej główne założenia to transformacja w kierunku energetyki odnawialnej i nowoczesnej petrochemii. >>>
 • Komentarz wideo władz TIM dotyczący wyników spółki za zakończony kwartał, perspektyw na najbliższe miesiące, a także planowanej polityki dywidendowej. >>>
 • Marcin Piróg złożył rezygnację ze stanowiska prezesa BML (BIOMEDLUB). Obowiązki prezesa pełnić będzie wiceprezes zarządu, Piotr Fic. >>>
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2020 roku VOT (VOTUM) wyniosły 105 mln zł, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. >>>
 • Movie Games Mobile otrzymuje pierwszeństwo na wprowadzenie gier z Rodziny MOV (MOVIEGAMES) na platformy mobilne. >>>
 • Grupa ZWC (ZYWIEC) podpisała list intencyjny dotyczący zamiaru sprzedaży na rzecz Felix Investments 100% udziałów w spółce Browar Zamkowy Cieszyn. >>>
 • Spółki GRN (GRODNO) i Energa Obrót SA zawarły umowę partnerską, która dotyczy współpracy przy realizacji mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp. >>>