Spółka Cordia International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ogłosiła wezwanie na 6 905 644, czyli 7,08% akcji PND (POLNORD). Cena za akcję spółki została ustalona na 3,55 zł.

W wyniku wezwania, wzywający aktualnie posiadający 92,92% akcji spółki, zamierza osiągnąć 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

"Wzywający zamierza wystąpić o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym (...). Jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu w jego ramach Akcji, Wzywający (...) osiągnie lub przekroczy 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (...), Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do innych akcjonariuszy" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na akcje będą przyjmowane od 21 grudnia i potrwają do 20 stycznia 2021 r. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 28 stycznia 2021 r.