Projekt uchwał na najbliższe NWZA WWL (WAWEL) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 100 000 akcji własnych spółki. Akcje będą nabywane w celu umorzenia, za cenę nie wyższą niż 560 zł

"Przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki stanowi element zagospodarowania nadwyżek środków finansowych posiadanych przez Spółkę, które pochodzą z lat ubiegłych" - czytamy w projekcie uchwały

Okres upoważnienia zarządu do realizacja nabycia akcji własnych ma trwać do 30 kwietna 2021 r. lub wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 12.01.2021 r.