• SES (SESCOM) według szacunkowych danych wypracowała w grudniu 2020 r. 11,95 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek r/r  o 30,2%. >>>
  • Two Horizons wchodzący w skład grupy THD (THEDUST), rozpoczyna publiczną ofertą akcji, w ramach której planuje pozyskać 2,5 mln zł. >>>
  • NWZA QRS (QUERCUS) podjęło uchwałę w sprawie zasad emisji akcji serii D. Akcje będą emitowane z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem dla nich prawa pierwszeństwa. >>>
  • FRO (FERRO) otrzymała od prezesa UOKiK zgodę na nabycie większościowego pakietu akcji TERMET i tym samym przejęciu kontroli nad tym podmiotem. >>>
  • Do VVD (VIVID) trafi niemal pół miliona złotych wsparcia z RPO województwa kujawsko-pomorskiego na realizację innowacyjnych gier w segmentach mid-core i hyper-casual. >>>
  • BDX (BUDIMEX) podał, że prace na budowie nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów, należącej do spółki PGE GiEK, wchodzą w finalną fazę realizacji. >>>
  • Ponad 35 tysięcy pracodawców podpisało z TFI PZU umowy o zarządzanie PPK. >>>
  • W przeciwieństwie do kolegów z PKO TFI czy Santander TFI, pod koniec roku zarządzający Aviva Investors TFI całkiem sporo kupowali. Strona podażowa w dalszym ciągu była w tym okresie silna, ale już nie tak jak w ciągu trzech pierwszych kwartałów [BR Premium] >>>