Blisko 5 mld zł pozyskały polskie fundusze inwestycyjne w styczniu. To trzeci najlepszy wynik w blisko 30-letniej historii. Wartość środków ulokowanych w funduszach rynku kapitałowego wzrosła do 188 mld zł.

Na razie ciągle największym zainteresowaniem cieszą się fundusze dłużne. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na historyczne stopy zwrotu tych produktów. Np. nasz QUERCUS Obligacji Skarbowych za ostatnie 12 miesięcy osiągnął +6,4%. Oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż jest to wynik nie do powtórzenia w perspektywie kolejnego roku, ale i tak mają nadzieję na zyski powyżej oprocentowania lokat bankowych. Dlatego dobra passa funduszy dłużnych jeszcze trochę potrwa.

Kiedy zacznie się przesuwanie środków do funduszy z udziałem akcji? Zaczynają się pojawiać pierwsze sygnały, iż może to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Powód? Roczne stopy zwrotu z tego typu produktów wzbudzają coraz większe zainteresowanie. Przykładowo nasz QUERCUS Agresywny za ostatnie 12 miesięcy osiągnął wynik na poziomie +39% (!). To zaczynają być cyfry, obok których coraz trudniej będzie przejść obojętnie.

Powyższe czynniki sprawiają, że rok 2021 może być najlepszy w historii funduszy inwestycyjnych w Polsce. Nasze założenia sprzed kilku tygodni mówiły, iż w br. z depozytów do funduszy przepłynie 30-40 mld zł. Po styczniu można mieć nadzieję, że wcześniejsze prognozy zaczynają być scenariuszem konserwatywnym. Przy odrobienie szczęścia wolumeny przepływu środków mogą okazać się jeszcze wyższe.

Jeśli tak by się stało, to największymi beneficjentami tego procesu z giełdowych spółek powinny być notowane na GPW podmioty, w skład których wchodzą TFI, czyli: SKH (SKARBIEC), IPE (IPOPEMA), ALI (ALTUSTFI) czy QRS (QUERCUS). Już po pierwszych tygodniach br. widać, iż rynek zaczyna dostrzegać powyższe prawidłowości. Kurs Skarbca zyskał już 37%...

Reasumując, styczeń był trzecim najlepszym miesiącem w historii rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zapowiada się, że cały rok 2021 może być rekordowy, z przepływem środków z depozytów do funduszy rzędu 30-40 mld zł. Z nowości – w najbliższych miesiącach powinniśmy obserwować wzrost zainteresowania produktami z udziałem akcji.
 
Sebastian Buczek
Zarządzający Funduszami i Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie edukacyjno – informacyjny / promocyjny i stanowi on wyraz własnych ocen, przemyśleń i opinii autora (autorów). Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawno - podatkowej. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani publicznego proponowania w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej.
Autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. dołożyli należytej staranności w celu zapewnienia, aby zawarte w niej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Niemniej jednak autor (autorzy) niniejszej publikacji oraz Quercus TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jej prawdziwość i kompletność informacji, ani za wszelkie szkody mogące powstać w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.

Quercus TFI S.A. udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Quercus TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją związane jest ryzyko.