Zarząd Sescom, spółki technologicznej działającej głównie w obszarze usług Facility Management (FM), rekomenduje wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0,82 mln zł tj. 0,40 zł na akcję.

- Sytuacja finansowa SES (SESCOM) jest bardzo dobra, a posiadane środki pieniężne pozwalają na wypłatę akcjonariuszom dywidendy przy jednoczesnej kontynuacji planowanych projektów inwestycyjnych – komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Biorąc pod uwagę kurs z poniedziałkowego zamknięcia notowań na GPW (40,6 zł) stopa dywidendy wynosi 1 proc.

Przychody Grupy Sescom wyniosły w roku obrotowym 2019/20 (październik 2019 - wrzesień 2020) 135,8 mln zł, EBITDA osiągnęła 10,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 5,4 mln zł. Jednostkowy zysk netto, który jest podstawą do wypłaty dywidendy wyniósł 4,1 mln zł.

Rekomendacja zarządu zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą, a ostateczną decyzję o wypłacie podejmą akcjonariusze na Walnym Zgromadzeniu.