Spółka zależna TRK (TRAKCJA) - Kauno Tiltai Sverige AB zawarła ze szwedzkim miastem Skellefteå umowę na wykonanie robót budowlanych, których przedmiotem jest budowa nowego drewnianego mostu na rzece Skellefteälven”.

Umowa obejmuje w szczególności budowę mostu dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego. Wartość netto całego kontraktu, według kursu na dzień zawarcia umowy wyniosła ponad 90 mln złotych, przy czym całość umówionych prac ma zostać zrealizowana do dnia 31.08.2023 roku.