• Przychody ze sprzedaży w 4Q wyniosły 714,7 mln PLN (160,8 mln EUR).
  • EBITDA w 4Q wyniosła 25,1 mln PLN (5,6 mln EUR), a marża EBITDA 3,5 proc.
  • Przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 2847,5 mln PLN (640,6 mln EUR).
  • EBITDA za rok 2020 wyniosła 271,4 mln PLN (61,6 mln EUR), a marża EBITDA 9,5%.
  • Papier i celuloza – naturalny hedging dwóch segmentów, zapewniający stabilizację wyników.
  • Mocny wynik skonsolidowany: wskaźnik dług netto / EBITDA spadł do 0,49 (0,57).
  • Umocnienie pozycji rynkowej i ożywienie w produkcji i sprzedaży papieru w 4Q.
  • Inwestycje w energię odnawialną: hydroenergetykae, ogniwa fotowoltaiczne i biopaliwa.
  • Zarząd proponuje dywidendę w wysokości 0,30 zł na akcję.

* Zaudytowany raport FY 2020 zostanie opublikowany 16 marca.

“Podsumowując: prężny segment papierniczy, rekordowa produkcja celulozy, nowe inwestycje w odnawialne źródła energii, stabilne skonsolidowane wyniki i solidna sytuacja finansowa. Pomimo burzliwej sytacji rynkowej ATC (ARCTIC) jest silniejszy niż w ostatnich latach.” Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A. 

“Umocniliśmy naszą pozycję na europejskim rynku papierów wysokogatunkowych za sprawą stabilnej lub rosnącej – w zależności od typu produktu - sprzedaży. W efekcie jesteśmy w stanie zaproponować wypłatę dywidendy.” Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.

Rok 2020 był rokiem zawirowań, który potwierdził, jaką wartość stanowi połączenie segmentu papieru i celulozy; to dwa segmenty z różnymi cyklami, które razem zapewniają nam stabilizację wyników. Z dumą możemy powiedzieć, że udało nam się ochronić zarówno naszych pracowników, jak i firmę przed Covid-19. Rok zakończył się mocnym czwartym kwartałem w segmencie papieru, słabszy był natomiast segment celulozowy. Skonsolidowana sprzedaż w IV kwartale wyniosła 714,7 mln PLN (739,7 mln PLN w analogicznym okresie roku 2019) przy EBITDA na poziomie 25,1 mln PLN (34,9 mln PLN). Skonsolidowana sprzedaż za cały rok wyniosła 2847,5 mln PLN (3117,1 mln PLN) przy EBITDA 271,4 mln PLN (278,0 mln PLN) i zadłużeniu netto Grupy na poziomie 0,49 (0,57).

Niższe koszty surowców nadal sprzyjały segmentowi papieru w IV kwartale, generując EBITDA segmentu w wysokości 50,9 mln PLN (31,1 mln PLN), przy nieznacznie niższych obrotach w wysokości 507,4 mln PLN (532,0 mln PLN). W całym 2020 roku segment papieru osiągnął EBITDA na poziomie 235,3 mln PLN (125,9 mln PLN) i marżę EBIT na poziomie 8,2% (3,3%). Ożywienie w segmencie papieru utrzymywało się w całym czwartym kwartale - wolumen sprzedaży papieru osiągnął 146 000 ton (150 000) a wykorzystanie mocy produkcyjnych było na poziomie 90% (96%). W ujęciu względnym umocniliśmy naszą pozycję na europejskim rynku papieru wysokogatunkowego poprzez stabilną lub rosnącą – w zależności od typu produktu - sprzedaż niepowlekanego papieru bezdrzewnego. Bliskie relacje z klientami i elastyczność produkcji utorowały nam drogę do wiodącej pozycji w niektórych kategoriach, takich jak papier książkowy i design paper. Dzięki naszym silnym markom i wszechstronnym działaniom sprzedażowym udział sprzedaży papierów premium i specjalnych stanowił 29 procent (29) całkowitej sprzedaży pod względem wartości na koniec roku.

Energia odnawialna jest kluczowym czynnikiem dla zrównoważonej produkcji papieru, dlatego inwestujemy, aby zwiększyć nasze moce wytwórcze w produkcji energii. W 2020 roku Arctic Paper Munkedals otrzymał pozwolenie na budowę ciepłowni na biomasę, podobnego do tego, który zaopatruje w parę technologiczną papiernie w Grycksbo. W Arctic Paper Kostrzyn realizowana jest natomiast pilotażowa inwestycja w ogniwa fotowoltaiczne. Na początku 2021 r. Arctic Paper Munkedals zakończył inwestycję o wartości 100 mln SEK (ok. 45 mln PLN) w rozbudowę elektrowni wodnej zwiekszajac moc z 2 do 6 MW.  

W przypadku należącej do Grupy spółki Rottneros - segment celulozy - czwarty kwartał charakteryzował się niższymi wynikami z powodu słabego kursu USD i planowanego postoju remontowego w fabryce w Vallvik. Sprzedaż w czwartym kwartale wyniosła 490 mln SEK (547 mln SEK), a EBITDA -65 mln SEK (-5 mln SEK). Za cały rok 2020 sprzedaż segmentu celulozy wyniosła 2093 mln SEK (2376 mln SEK) przy EBITDA 77 mln SEK (374 mln SEK), podczas gdy produkcja osiągnęła nowy roczny rekord 412 600 ton (406 000 ton). Sytuacja finansowa spółki pozostaje silna, a dostępna płynność wynosi 512 mln SEK (558 mln SEK).

Podsumowując: rok 2020 można scharakteryzować jako prężny biznes papierniczy, rekordowa produkcja celulozy, nowe inwestycje w odnawialne źródła energii, stabilne skonsolidowane wyniki i solidna sytuacja finansowa. Pomimo burzliwych czasów Arctic Paper jest silniejszy niż w ostatnich latach. Możemy słusznie być dumni z naszych osiągnięć, ale nie możemy spoczywać na laurach. Musimy kontynuować naszą pracę, koncentrując się na tworzeniu bardziej zróżnicowanego portfolio produktów, rozwoju w nowych obszarach oraz zrównoważonej i wydajnej produkcji.

Michal Jarczyński, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.