Zgodnie z przedstawioną rekomendacją zarządu, do akcjonariuszy ABS (ASSECOBS) w 2021 r. miałaby trafić dywidenda równa 2 zł na akcję. 

Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Asseco Business Solutions byłaby równa ok. 5,15%.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły