SES (SESCOM), spółka technologiczna, działająca głównie w obszarze usług Facility Management (FM), mocno skoncentrowana na nowych technologiach do optymalizacji działalności własnej i klientów firmy, wypracowała według szacunkowych, niezaudytowanych danych w styczniu 2021 r. 7,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 43 proc.

- Pierwsze miesiące bieżącego roku upływają w otoczeniu restrykcji handlowych, co przesuwa cześć zaplanowanych prac serwisowych na kolejne tygodnie. Odbieramy jednak pozytywne sygnały od naszych partnerów, którzy zamierzają powrócić do standardowych działań przy wsparciu Sescom
w sytuacji normalizacji otoczenia epidemicznego. Pozostajemy optymistami w zakresie rozwoju podstawowego dla nas biznesu, jakim jest działalność w ramach FM. Uważamy, że nasi kontrahenci obok standardowego wsparcia zgłaszać będą popyt na dodatkowe usługi, związane z automatyzacją i cyfryzacją procesów -
komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescomu.

Kluczowe czynniki, które miały wpływ na wielkość sprzedaży grupy Sescom w styczniu 2021 r.:

- utrzymanie dotychczasowych restrykcji handlowych w większości krajów Europy, tzw. lockdownów, w istotnych dla grupy krajach pod względem sprzedaży: Niemczech, Holandii, Austrii.

- ponowne zamknięcia galerii handlowych (poza sklepami z artykułami pierwszej potrzeby) w Polsce, w Czechach (od 27 grudnia) i na Słowacji (od 19 grudnia), które zostały utrzymane do końca stycznia.

Bieżąca sytuacja operacyjna w poszczególnych liniach biznesowych grupy Sescom:

Facility Management (FM)

Oddział Gdańsk realizujący usługi FM na terenie Polski, w ostatnich miesiącach doświadcza wyjątkowej zmienności panujących warunków rynkowych. Jedna z kluczowych obsługiwanych branż: sklepy sieciowe ulokowane w galeriach handlowych, po ponownym otwarciu 28 listopada, została zamknięta miesiąc później. W grudniu zespołom serwisowym FM udało się nadrobić zaległe prace harmonogramowe. W styczniu, w wyniku powrotu restrykcji, realizacja planowych przeglądów i zleceń serwisowych została ponownie zawieszona, ograniczając aktywność specjalistów do interwencji awaryjnych w poszczególnych obiektach. Prace dla branż, które miały możliwość prowadzenia stacjonarnej działalności, były realizowane bez przeszkód.

W styczniu 2021 r. wolumen prac FM zrealizowanych poza Polską był mniejszy o 21 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca oraz o 55 proc. względem stycznia poprzedniego roku. Ograniczenie prac było wynikiem „twardego” lockdownu, który w styczniu obejmował już większość krajów Europy, w tym istotne dla sprzedaży usług grupy: Niemcy, Holandię, Czechy, Słowacje, Austrię i Belgię. Wiele placówek stacjonarnych w czasie ograniczeń w handlu tradycyjnym pełni rolę wsparcia sprzedaży internetowej. W tych miejscach zespoły serwisowe Sescom mogły zrealizować wszystkie prace zgodnie z planem. W krajach skandynawskich oraz bałkańskich warunki oraz natężenie realizacji prac nie zmieniły się w stosunku do listopada i grudnia zeszłego roku. W Europie Zachodniej spadek liczby wykonanych prac względem poprzedniego miesiąca był widoczny w Czechach i Niemczech. Wzrost liczby wykonanych prac o ok. 49 proc. odnotowano natomiast na Węgrzech, gdzie galerie pozostały otwarte i prace mogły być realizowane bez przeszkód.

Równolegle do prac związanych z realizacją bieżących zamówień prowadzone są działania mające na celu wzmacnianie pozycji rynkowej i poszerzanie rynku - prowadzone są kolejne pilotaże
i rozmowy z nowymi klientami, a dotychczasowi usługobiorcy przedłużają umowy. Wśród istotniejszych należy wymienić:

- przedłużenie kontraktu na obsługę FM w hipermarketach Auchan w Polsce,

- finalne negocjacje międzynarodowych kontraktów obsługi sieci odzieżowych.

Sescom IT Infrastructure

Dla oddziału Wrocław realizującego prace w ramach linii IT Infrastructure styczeń 2021 r. był pod względem zakończonych prac okresem lepszym od grudnia 2020 r. Wolumen zrealizowanych zleceń był wyższy o ok. 16 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. W styczniu zakończony został projekt instalacji kas samoobsługowych, tzw. self-checkout (SCO) dla ogólnopolskiej sieci drogerii.
W grudniu oraz styczniu w 34 obiektach klienta zainstalowano i uruchomiono 62 kasy.

Sescom Store

Zespół realizujący zadania modernizacji obiektów handlowych w ramach linii Sescom Store dostosowuje się do obecnych warunków rynkowych. Spadek popytu na usługi fit-outów, otwarć
i zamknięć, który był generowany w poprzednich latach m.in. przez butiki handlowe i sieci restauracyjne, został w znacznym stopniu zastąpiony zleceniami modernizacji w obiektach wielkopowierzchniowych oraz sklepach zlokalizowanych poza galeriami handlowymi. W styczniu wśród zrealizowanych projektów z budżetem powyżej 200 tys. zł wyróżnić można:

- realizację przebudowy obiektu we Frakfurcie, należącego do niemieckiej sieci kwiaciarni,

- dostosowanie powierzchni sklepowej do instalacji kas typu self-checkout w hipermarketach ogólnopolskiej sieci (projekt niezależny od realizowanych przez linię IT Infrastructure).

Na początku 2021 r. grupa, w ramach linii Store, rozpoczęła realizację kolejnego etapu dostosowywania obiektu pod instalacje kas SCO – w 13 kolejnych hipermarketach. W styczniu finalizowano również prace polegające na przebudowie stref kasowych i gastronomicznych
w siedmiu obiektach polskiej sieci stacji paliw. Projekt dla stacji paliw powinien zakończyć się do końca lutego 2021 r.

Sescom Energy

Od początku pandemii sytuacja linii biznesowej Sescom Energy jest stabilna - oferta rozwija się
i zyskuje nowych klientów. Usługa zarządzania efektywnością energetyczną jest realizowana zdalnie. Na koniec stycznia 2021. r. pomiary oraz działania analityczne były prowadzone w 441 obiektach handlowych. W I kwartale 2021 r. usługa Energy efficiency zostanie wdrożona w kolejnych placówkach:

- w ramach umowy z Shell Polska, opomiarowanych zostanie kolejne sześć stacji paliw,

- w lutym rozpocznie się pilotaż w obiekcie klienta – ogólnopolskiej sieci kin,

- pod koniec I kwartału 2021 r. usługa Energy zostanie uruchomiona w obiektach sieci hipermarketów.

Sescom Logistics Processes Support (LPS)

Linia odpowiedzialna za realizację usług serwisu, wynajmu i sprzedaży pojazdów magazynowych zrealizowała w styczniu o 10 proc. zleceń mniej niż w grudniu 2020 r. oraz o 13 proc. więcej niż
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ pandemii na prace linii LPS nie jest znaczący, ponieważ głównymi odbiorcami usług serwisu wózków widłowych są klienci pracujący nieprzerwanie - tj. przemysł, logistyka oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Te obszary gospodarki są w mniejszym stopniu podatne na restrykcje handlowe, w przeciwieństwie do sieci odzieżowych i HoReCa.