Zarząd STX (STALEXP) rekomenduje wypłatę dywidendy równej 0,64 zł na akcję. Taka wysokość dywidendy oznacza przeznaczenie na ten cel kwoty 158,25 mln zł, z czego 0,67 mln zł pochodziłyby z zysku z lat ubiegłych.

Stopa dywidendy, biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Stalexportu byłaby równa ok. 16,7%.

W ubiegłym akcjonariusze Stalexportu otrzymali dywidendę równą 0,05 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły