SES (SESCOM), spółka technologiczna skoncentrowana na technicznym Facility Management, nowych technologiach do optymalizacji działalności biznesu oraz na potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym rozwojem, objęła 17,4 proc. udziałów w Bankilo za 500 tys. zł. Inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju Sescom „Wise Futurist 2030”.

- Spółka Bankilo jest dopełnieniem programu wodorowego Sescom. Umożliwi agregację sprzedaży zielonej energii do produkcji zielonego wodoru w naszych elektrolizerach. Widzimy znaczącą synergię naszych zamierzeń strategicznych. Wspólnie będziemy zwiększać ilość zużywanej zielonej energii w zarządzanych przez nas obiektach m.in. poprzez odbiór nadwyżek z instalacji prosumenckich. Zwiększymy też wykorzystanie wodoru w rozproszonym magazynowaniu energii - komentuje Sławomir Halbryt, prezes Sescom.

Bankilo to gdański start-up, założony przez przedsiębiorców i specjalistów z rynku energetycznego i nieruchomościowego. Celem Bankilo jest obsługa transakcji na rynku zielonej energii, wykonywanych przez prosumentów i konsumentów energii poprzez platformę transakcyjną umożliwiającą ofertowanie.

- Jesteśmy przekonani, że przyszła energetyka będzie zbudowana na różnorodnych, rozproszonych i odnawialnych źródłach energii. Energia będzie magazynowana w miejscu jej produkcji lub zużycia, a transparentny rynek energii będzie dostępny dla wszystkich - podkreśla Mirosław Bieliński, założyciel Bankilo.